Vỏ ốc đá gai (Keeled Rock Shell)

Vỏ ốc đá gai (Keeled Rock Shell)

Vỏ ốc đá gai (Keeled Rock Shell)

35.000đ / 100 gram

Loài này có phần đuôi ngắn và thân hình lớn, phồng với vành miệng rộng. Trên mỗi tháp xoắn có các ụ gai, trở thành các núm lớn, nhọn. Môi ngoài được gấp lại, màu nâu nhạt và đổ trắng, phần thân trên vỏ có màu đen đậm.

– Kích thước : 2cm.

Vỏ ốc đá gai (Keeled Rock Shell)

Vỏ ốc đá gai (Keeled Rock Shell)

Vỏ ốc đá gai (Keeled Rock Shell)

Vỏ ốc đá gai (Keeled Rock Shell)

Vỏ ốc đá gai (Keeled Rock Shell)

Vỏ ốc đá gai (Keeled Rock Shell)

Vỏ ốc đá gai (Keeled Rock Shell)

Vỏ ốc đá gai (Keeled Rock Shell)

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG