Vỏ sò điệp giấy (Mop Disk Shell)

Vỏ sò điệp giấy (Mop Disk Shell)

Vỏ sò điệp giấy (Mop Disk Shell)

45.000đ / 100 gram

Vỏ sò điệp giấy (Mop Disk Shell) là loại điệp có ánh xà cừ, chúng rất mỏng như tờ giấy. Vỏ điệp giấy có màu trắng có giá trị trong các sản phẩm thủ công, mài làm đồ trang sức, khảm trên bàn tủ …

Thông tin chi tiết Vỏ sò điệp giấy (Mop Disk Shell):

– Kích thước : 7cm.

Một số hình ảnh Vỏ sò điệp giấy (Mop Disk Shell):

Vỏ sò điệp giấy (Mop Disk Shell) - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ sò điệp giấy (Mop Disk Shell) – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ sò điệp giấy (Mop Disk Shell) - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ sò điệp giấy (Mop Disk Shell) – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ sò điệp giấy (Mop Disk Shell) - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ sò điệp giấy (Mop Disk Shell) – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ sò điệp giấy (Mop Disk Shell) - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ sò điệp giấy (Mop Disk Shell) – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG