Bông Tai Trai Vàng Xà Cừ (Vuông) BTVO_31

Bông Tai Trai Vàng Xà Cừ (Vuông) BTVO_31

Bông Tai Trai Vàng Xà Cừ (Vuông) BTVO_31

50.000đ / 1 đôi

Bông Tai Trai Vàng Xà Cừ (Vuông) BTVO_31, sử dụng nguyên liệu vỏ trai ngọc vàng cắt miếng mài hình vuông rất tỉ mỉ, chúng được nghệ nhân khéo léo cắt thô – mài – dũa cho tròn để cho ra vật liệu nhẵn bóng hình thành nên đôi bông tai độc đáo này. Đây được xem là một lựa chọn rất mới tạo nên phong cách riêng thật ấn tượng cho bạn.

Bông Tai Trai Vàng Xà Cừ (Vuông) BTVO_31

Bông Tai Trai Vàng Xà Cừ (Vuông) BTVO_31

Bông Tai Trai Vàng Xà Cừ (Vuông) BTVO_31

Bông Tai Trai Vàng Xà Cừ (Vuông) BTVO_31

Bông Tai Trai Vàng Xà Cừ (Vuông) BTVO_31

Bông Tai Trai Vàng Xà Cừ (Vuông) BTVO_31

Bông Tai Trai Vàng Xà Cừ (Vuông) BTVO_31

Bông Tai Trai Vàng Xà Cừ (Vuông) BTVO_31

Bông Tai Trai Vàng Xà Cừ (Vuông) BTVO_31

Bông Tai Trai Vàng Xà Cừ (Vuông) BTVO_31

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG