Dây chuyền sò điệp + sò dương DC26

Dây chuyền sò điệp + sò dương DC26

Dây chuyền sò điệp + sò dương DC26

90.000 đ / 1 dây

Dây chuyền sò điệp + sò dương DC26, Ốc Biển sử dụng 3 loại vỏ sò, sò điệp màu tự nhiên đan xen cùng với một số vỏ sò dương và phần hạt bi tròn chính là từ những vỏ trai tai bồ được tiện tròn bóng và trắng.

Mã SP : DC26

Dây chuyền sò điệp + sò dương DC26

Dây chuyền sò điệp + sò dương DC26

Dây chuyền sò điệp + sò dương DC26

Dây chuyền sò điệp + sò dương DC26

Dây chuyền sò điệp + sò dương DC26

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG