Vỏ Ốc Khảm Xà Cừ Xanh (Thô – Chưa Xử Lý)

Vỏ Ốc Khảm Xà Cừ Xanh (Thô – Chưa Xử Lý)

Vỏ Ốc Khảm Xà Cừ Xanh (Thô – Chưa Xử Lý)

Vỏ Ốc Khảm Xà Cừ Xanh loại thô chuyên sử dụng trong mỹ nghệ ngành khảm. Chúng tôi cung cấp loại sản phẩm này loại vỏ còn thô bám rêu như hình bên dưới, giúp cho những thợ chuyên khảm tự tay làm những sản phẩm của chính mình với giá thành tốt hơn.

Vỏ Ốc Khảm Xà Cừ Xanh với lớp vỏ nặng với lớp vỏ ngoài màu xanh đậm, khi mài dũa loại bỏ lớp vỏ này chúng ta sẽ có một lớp xà cừ óng ánh bên trong, lớp này các thợ mỹ nghệ sử dụng làm các sản phẩm khảm trên bàn – tủ  – ghế …, nên loại Vỏ Ốc Khảm Xà Cừ Xanh có giá trị rất cao.

Thông tin chi tiết Vỏ Ốc Khảm Xà Cừ Xanh (Thô – Chưa Xử Lý):

– Kích thước : 17 – 20cm.
– Khối lượng : 1kg – 1.5kg.
– Giá bán: liên hệ (theo khối lượng & số lượng).

Một số hình ảnh Vỏ Ốc Khảm Xà Cừ Xanh (Thô – Chưa Xử Lý):

Vỏ Ốc Khảm Xà Cừ Xanh (Thô - Chưa Xử Lý) - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ Ốc Khảm Xà Cừ Xanh (Thô – Chưa Xử Lý) – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ Ốc Khảm Xà Cừ Xanh (Thô - Chưa Xử Lý) - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ Ốc Khảm Xà Cừ Xanh (Thô – Chưa Xử Lý) – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ Ốc Khảm Xà Cừ Xanh (Thô - Chưa Xử Lý) - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ Ốc Khảm Xà Cừ Xanh (Thô – Chưa Xử Lý) – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ Ốc Khảm Xà Cừ Xanh (Thô - Chưa Xử Lý) - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ Ốc Khảm Xà Cừ Xanh (Thô – Chưa Xử Lý) – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ Ốc Khảm Xà Cừ Xanh (Thô - Chưa Xử Lý) - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ Ốc Khảm Xà Cừ Xanh (Thô – Chưa Xử Lý) – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ Ốc Khảm Xà Cừ Xanh (Thô - Chưa Xử Lý) - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ Ốc Khảm Xà Cừ Xanh (Thô – Chưa Xử Lý) – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG