Lắc tay vỏ sò ốc xanh LDT12

Lắc tay vỏ sò ốc xanh LDT12

Lắc tay vỏ sò ốc xanh LDT12

hết hàng

Lắc tay vỏ sò ốc xanh LDT12 với nguyên liệu sử dụng vỏ sò ốc xanh cắt mài đánh bóng và khoan lỗ tỉ mỉ, từ những vỏ ốc sần sùi được mài dũa tinh xảo, đây là sản phẩm đặc biệt dành cho những bạn yêu biển.

Lắc tay vỏ sò ốc xanh LDT12 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ sò ốc xanh LDT12 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ sò ốc xanh LDT12 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ sò ốc xanh LDT12 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ sò ốc xanh LDT12 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ sò ốc xanh LDT12 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG